n-steiger

Commissies

Maas en Roer is een echte vereniging en wordt dus gerund door de leden. Naast het bestuur is er een aantal commissies die zich buigen over specifieke onderwerpen. Zij stellen zich op deze pagina voor en geven aan waar ze nog extra handen kunnen gebruiken.

Technische commissie

De technische commissie bekommert zich om alle technische installaties op het terrein van Maas en Roer. Denk daarbij aan inspectie, onderhoud, vervanging en vernieuwing. De commissie werkt m.n. in de wintermaanden omdat het dan minder druk is in de haven en ze overal goed bij kunnen. In de zomer gaan de leden van de commissie graag zelf zeilen.

Leden technische commissie

 • Ruud Kraan (bestuur)
 • John Thomassen
 • John Lieshout
 • Wilfried Ribbe
 • Tiberius Dreichlinger
 • Thijs Mooren
 • Ton Kitslaar
 • Hans Mooren
 • Raymond Senden
 • Hai Janssen
 • Jens Nobst
 • Dimitri de Roy
 • Michiel Piscaer
 • Jacques Bastian
 • Henk van Roon

Recente projecten

 • Installatie van zonnepanelen op de loods
 • Vervanging betonnen drijvers onder de steigers
 • Vervanging aandrijving grote kraan
 • Vernieuwing van de poorten in de boerderij
 • Verharding van kades
 • Uitdiepen haven

Vernieuwing poorten

Installatie Zonnepanelen

Verbetering kades

aed

AED en reanimatietraining

Op het terrein van Maas en Roer zijn op twee locaties AED’s (Automatische Externe Defibrilator) opgehangen: Één aan het havenkantoor en de andere aan het toiletgebouw aan de oostzijde. Een AED kan levens redden in het geval iemand een hartstilstand krijgt. Dat is alleen maar als er iemand in de buurt is die met een AED om kan gaan. Op zich is dat eigenlijk eenvoudig, maar toch is een training gewenst. Iedereen die zo’n training gevolgd heeft, is in staat de AED, indien nodig, op de juiste manier toe te passen. Er is geen (medische) voorkennis voor nodig, dus iedereen van Maas & Roer kan meedoen. De cursus zal in de avond gehouden worden  (plm 2 uur) en is gratis. In de cursus zullen we de toepassing van een AED bespreken en leren hoe een reanimatie moet gebeuren van iemand die buiten kennis is.

Hoe meer leden deze instructie hebben gevolgd, hoe groter de kans dat iemand het overleeft, als hij een hartstilstand krijgt. Ons streven is dan ook dat zoveel mogelijk leden die instructie een keer hebben meegemaakt.

Bij voldoende belangstelling zal ik in het komende seizoen weer zo’n cursus organiseren. Ik wil graag iedereen, die ook wil leren hoe de AED toe te passen en reanimatie uit te voeren, oproepen zich aan te melden. We nemen dan contact op zodra we een nieuwe cursusdatum hebben.

Ik neem graag deel aan de cursus AED


Wedstrijdcommissie

Kajuitwedstrijden

Er worden 5 kajuitwedstrijden per jaar gehouden. De wedstrijden kennen één start met meerdere rondes waarbij aandacht is voor aan-de-windse, half-windse en voor-de-windse koersen. Het wedstrijdcommitie zeilt zelf mee. Om verschillende soorten boten tegen elkaar te laten strijden, wordt gebruik gemaakt van het SW-systeem.

Deze wedstriijden worden samen met onze buren van watersportvereniging Hertha georganiseerd.

De wedstrijden kennen een informele sfeer. Aan het einde van het seizoen wordt de jaarprijs uitgereikt. 

Het kajuitwedsgtrijdteam bestaat uit:

 • Peter van Kan
 • Dietmar Gerloff (Hertha)
 • ..

Overige wedstrijden

Alle overige wedstrijden zijn iets formeler. Er is een startschip en er zijn meerdere RIP's onderweg om te controleren bij de boeien.

Naast clubwedstrijden worder er nationale wedstrijden zoals het ONK- H-boot en Ingling georganiseerd. Ook wordt er meegewerkt aan de Euregio regatta.

Het wedstijdteam kent wedstrijleiders en een wedstrijdsecretariaat.  

Het wedsrijdteam bestaat uit:

 • Timo Stamm (bestuur)
 • Urs Kahlen
 • Tibirus Dreichlinger
 • Carla Gommans
 • Nic Gommans
 • John Lieshout
 • John Thomassen
 • Theo van Hilten

Word jij lid van onze wedstrijdcommissie ?

Onze wedstrijdcommissie is een geolied team dat zorgdraagt voor de organisatie en uitvoering van alle facetten van het wedstrijdzeilen binnen onze vereniging. 

Wij zoeken leden die mee willen werken om onder leiding van de wedstrijdleider, de start- en finish procedure uit te voeren.
Een korte online-opleiding en begeleiding in de praktijk gebeurt intern.

  Ja ik wil graag meehelpen

Stage bij het wedstrijdteam

Willen we in de toekomst bij Maas en Roer kunnen blijven wedstrijdzeilen en ook wedstrijden kunnen blijven organiseren? Het antwoord op deze vraag kan nooit moeilijk zijn: natuurlijk willen we dat!

Er zullen altijd leden zijn, die graag wedstrijdzeilen en het organiseren van lokale -, regionale -, Nationale – en Internationale wedstrijden en kampioenschappen zorgen ervoor dat Maas en Roer bekendheid geeft als actieve zeilvereniging in Zuid-Nederland. Voor de toekomst van Maas en Roer is deze bekendheid van groot belang.

eredivisiezeilen-roermond-2018-lang

Er ligt voor de vereniging een uitdaging om dit te blijven realiseren.

Omdat het Wedstrijdteam van Maas en Roer op dit moment slechts twee gecertificeerde wedstrijdleiders heeft, is er behoefte aan om leden (je denkt dan aan zeilers, maar het mogen ook niet-zeilers zijn) te interesseren in het werken in het Wedstrijdteam en mogelijk een opleiding tot wedstrijdleider te gaan volgen.

Om te laten zien wat dit werk inhoudt worden er ‘stageplaatsen’  aangeboden. Daardoor kun je op een relaxte manier kennismaken met het leiden van wedstrijden door er met je neus bovenop te staan, maar nog zonder de verantwoordelijkheid te dragen.

Mocht dit leiden tot de interesse om de opleiding wedstrijdleider bij het Watersportverbond te gaan volgen, dan zal Maas en Roer daar natuurlijk de kosten voor dragen. Wat daarvoor de te maken afspraken zijn zullen we graag met je bespreken.

Mogen we jou begroeten op één van de stageplaatsen? 

  Ja, ik loop een keer mee

 


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit:

 • Timo Stamm (bestuur)
 • Thijs Berden (voorzitter)
 • Jaap Wijnands (hoofdcoach en instructeursopleiding)
 • Harry Bruijstens (materiaal)
 • Michiel Piscaer (instructeur)
 • Matthieu Bal (instructeur)
 • Sebastiaan Kirschner (instructeur)
 • Jorrit Karreman (instructeur)
 • Janneke Klerken (ledenwerving en communicatie)
 • Saskia Schellaars (coordinatie)
 • Isolda Strom (coordinatie)

Communicatiecommissie

Communicatie met (potentiële) leden van Maas en Roer. Email, website, brieven etc. Verder het verzorgen van evenementen. 

Informatie over de het communicatieplan en de invulling ervan wordt t.z.t. gepubliceerd.

In de commissie werken:

 • Christianne Kraan
 • Johan Verhaegh
 • Silvia Mueschen
 • Raissa Pietersen
 • ..

Wij zoeken een nieuwe webmaster. Interesse?  mail met Tiberius of Henk.


Vertrouwenscontactpersoon

vertrouwenscontactpersoonMaas en Roer heeft al jaren een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Daar hoor je maar weinig van en dat is op zich een goed teken. Misschien hoor je er zo weinig van, dat je vergeet dat die er is. 
 
Je kunt bij mij als VCP terecht als je vindt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan van alles zijn. Denk b.v. aan: discriminatie, Integriteit, Intimidatie en machtsmisbruik, Matchfixing, Pesten, Seksuele intimidatie en misbruik, Doping, drugs en alcohol. Ik zal de problemen niet zelf kunnen oplossen, maar kan wel een luisterend oor bieden en je doorverwijzen naar officiële instanties, het bestuur, of je trainer.

De VCP is er voor leden en valt niet onder het bestuur. Jouw meldingen worden absoluut vertrouwelijk behandelt en met niets en niemand gedeeld tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. 
 
Mocht je in contact willen komen met de VCP, dan kun je mij  mailen of loop bij me langs op de N-steiger. 

Henk van Roon


© 2023-24 RR&ZV Maas en Roer

informatie: ofni.[antispam].@maasenroer.nl